Handelskammer Hamburg (HKH)

Adolphsplatz 1
20457 Hamburg
Deutschland

040/36138-0
040/36138-401