Logo - Informatik- und Netzwerkverein Ravensburg e.V.
Informatik- und Netzwerkverein Ravensburg e.V. (INVR)
  • Oppeltshofer Weg 30
  • 88212 Ravensburg