Kommunaler Arbeitgeberverband Brandenburg e.V. (KAVB)

Stephensonstrasse 4a
14482 Potsdam
Deutschland

0331-74718-0
0331-74718-30