Logo - Kommunaler Arbeitgeberverband Brandenburg e.V.
Kommunaler Arbeitgeberverband Brandenburg e.V. (KAVB)
  • Stephensonstrasse 4a
  • 14482 Potsdam
Telefon: 0331747180